صفحه اصلی > مدیریت منابع انسانی > اداره ارزشيابي > سامانه ارزشیابی کارکنان 

جهت اتصال به سامانه ارزشیابی دانشگاه اینجا را کلیک کنید. پس از دانلود ، فایل Winrar مربوطه را Extract   نمایید و در محل مناسبی ذخیره نمایید .