پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
شرح وظایف پرسنل شهری

1-     تشكيل و تكميل پرونده بهداشتي مدرسه براي كليه مدارس تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه.

2-  انجام ارزيابي هاي مقدماتي دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي و اول راهنمايي و اول متوسطه  بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموز و دستورالعملها.

3-  نظارت و هماهنگي در اجراي واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه و برنامه ريزي جهت پوشش كامل آنها.

4-     بيماريابي و ارجاع دانش آموزان بيمار به مراكز بهداشتي درماني و پيگيري موارد ارجاع.

5-  همكاري با كاردان يا كارشناس بهداشت محيط در نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مدارس، بوفه مدارس و صدور كارت  تندرستي جهت خدمه و بوفه داران.

6-  همكاري و هماهنگي در امر آموزش بهداشت جهت دانش آموزان، والدين، معلمين وكاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي نسبت به فعاليتهاي ويژه بهداشتي جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان.

7-  همكاري و هماهنگي درون بخش و برون بخش به مناسبتهاي خاص بهداشتي (هفته سلامت، روز هواي پاك، هفته بهداشت روان، ايدز و ...... )

8-  همكاري در اجراي طرحهاي عملياتي در مدارس (واكسيناسيون هپاتيت B، آهن ياري، يد سنجي، شير مدرسه، آنفلوانزا، مدارس جامعه نگر، مدارس مروج سلامت و مدارس طرح H.S.E).

9-     نظارت بر نحوه فعاليت بهورزان در خانه هاي بهداشت و مدارس (در مراكز روستائي).

10- جمع آوري، جمع بندي، تجزيه و تحليل آمار و ارسال بموقع آن به مركز بهداشت شهرستان.

11- اجراي ضوابط، استاندارد ها و دستور العملهاي ابلاغي.

12- شناخت مسائل و مشكلات منطقه در زمينه بهداشت مدارس و همكاري در جهت رفع آنها .

13- بررسي و تعيين الويتها و نيازهاي آموزشي گروه هدف.

14- تعيين شاخصهاي جمعيتي دانش آموزان مدارس تحت پوشش مركز بهداشتي درماني.

15- تنظيم جدول زمانبندي فعاليتهاي بهداشت مدارس (معاينات دانش آموزي، آموزش گروههاي هدف، بازديد بهداشت محيط و ..... )

16- هماهنگي و پيگيري اجراي معاينات و آموزشهاي دهان و دندان بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي.

17- هماهنگي و پيگيري در اجراي برنامه كنترل پديكوزيس دانش آموزان.

18- هماهنگي و همكاري در اجراي برنامه معاينات دانشجويان بر اساس شناسنامه سلامت دانشجو و دستورالعملهاي ابلاغي.

خروج

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2947
 بازدید امروز : 61
 کل بازدید : 248778
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3