پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
اهداف و برنامه

اهداف کلی :

-          کاهش مرگ  و میر مادران باردار

-          کاهش مرگ و میر کودکان  کمتر از 5 سال

-          ارتقاء سطح  سلامت کودکان کمتر از 8 سال

-          ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان

-          بهبود وضعیت سلامت دوران باروری

-          افزایش تغذیه  انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم شیر مادر همراه  با غذاهای کمکی تا پایان  2 سالگی

اهداف اختصاصی :

برنامه مادران :

1-    کاهش عوارض حاملگی ها و زایمان های  در معرض خطر

2-    بهبود کیفیت  مراقبت های دوران بارداری

3-    افزایش زایمان  ایمن

4-    افزایش پوشش خدمات پیش از باردای

5-    کاهش میزان  سزارین

6-    افزایش  مراقبت های پس از زایمان

برنامه کودکان:

1-    بهبود سیستم ارجاع کودکان

2-    افزایش مهارت کارکنان در برخورد با کودک بیمار

3-    بهبود وکیفیت مراقبت کودک سالم

4-    تقویت سیستم دارویی ، امکانات  و تجهیزات برنامه کودکان

برنامه  سلامت باروری :

1-    ارتقاء سطح سلامت باروری

2-    کاهش حاملگی های ناخواسته

3-    کاهش حاملگی های زیر 18سال و بالای 35 سال

4-    تأمین وسایل پیشگیری از بارداری مورد نیاز

5-    افزایش مراکز (IUD)گذاری و NSV

6-    افزایش میزان  آگاهی کارکنان  رده میانی و بهورزان  در زمینه  سلامت باروری

7-    افزایش میزان  آگاهی مردم در زمینه  سلامت باروری

برنامه سالمندان :

1-    شناسائی جمعیت  سالمندان  تحت پوشش

2-    برنامه ریزی جهت مشارکت  سالمندان  در فعالیت های گروهی

3-    ارتقاء سطح  آگاهی سالمندان  د ررابطه  با  شیوه  زندگی سالم

4-    شناسایی سالمندان  بیمار نیازمند  مراقبت  ویژه

برنامه شیر مادر:

1-    ارتقاء آگاهی و مهارت کارکنان  بهداشتی در زمنیه  ترویج تغذیه با شیر مادر

2-    افزایش آگاهی عموم  جامعه  در زمینه  شیر مادر

3-    افزایش آگاهی مربیان  مهد کودک 

4-    تقویت کمیته  شیر مادر

5-    تقویت بیمارستانهای دوستدار کودک

                

                     بازگشت

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3128
 بازدید امروز : 50
 کل بازدید : 248767
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1