پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
شرح وظایف مسئول آزمایشگاه

شرح وظایف امور آزمایشگاههای شهرستان بویراحمد

1-     کسب خط مشی از مقامات مافوق واجرای قوانین ودستورالعمل های مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی

2-     نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای تشخیص طبی حوزه بهداشتی شهرستان

3-     بررسی امارهای ماهیانه ارسالی از آزمایشگاههای مراکز بهداشتی ودرمانی

4-     بررسی انبار شهرستان وتهیه اقلام وتجهیزات آزمایشگاهی

5-     بررسی شکایات واصله از تخلفات آزمایشگاههای تشخیص طبی تحت پوشش وانجام سایر اموری که از مقام مافوق ارجاع می گردد.

6-      بررسی مشکلات مربوط به ازمایشگاهها وارجاع این مشکلات به مقام مافوق

7-     نظارت بر حسن اجرای مقررات واستانداردهای مصوب وموجود آزمایشگاهی ورعایت دستورالعملها ومقررات مربوطه

8-     همکاری در برگزاری کلاسها وکارگاههای آموزشی جهت پرسنل

9-     پایش آزمایشگاه های سطح یک ومجری طرح پزشک خانواده وارسال نتایج پایش به معاونت بهداشتی

10-  تنظیم برنامه عملیاتی وبرنامه ریزی جهت اجرای دسترالعمل ها پیرو خط ومشی برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی

 

                            خروج

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1882
 بازدید امروز : 60
 کل بازدید : 248777
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3