پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
روند انجام یک آزمایش در مراکز بهداشتی و درمانی

 

روند انجام آزمایش در مراکز بهداشتی و درمانی:


1- پذیرش بیماران از ساعت 30/7 صبح در واحد پذیرش وخونگیری آغاز شده ورأس ساعت 30/9 صبح به پایان میرسد.
2- جواب آزمایشات بیماران 48 ساعت پس از انجام نمونه گیری به طور معمول آماده میباشد.
3- نتیجه آزمایش بیمارانی که دارای آزمایش کشت ادرار ویا دیگر کشتها میباشند 72 ساعت پس از نمونه گیری آماده می گردد.
4- به دلیل نمونه گیری های اشتباه به وسیله بیماران ویا جوابهای غیر منطقی وغیرقابل قبول امکان نمونه گیری مجدد وجود دارد.
5- به دلیل به وجود آمدن مشکلات فنی یا بارکاری بالا احتمال تأخیر در زمان جوابدهی وجود دارد .
6- بیمارباید قبل از انجام خونگیری حدود 15 دقیقه نشسته ودر زمان خونگیری به آرامش رسیده باشد.
7- بیمارانی که دارای آزمایش قند وچربی می باشند می بایست شب قبل از خونگیری شام سبک خورده و تا زمان خونگیری 9تا 12 ساعت ناشتا باشند.
8- بیمارانی که دارای آزمایش چربی خون می باشند بهتر است از سه روز قبل از آزمایش رژیم چربی را رعایت کرده تا جواب صحیح تری دریافت نمایند.
9- جهت انجام آزمایش GCT  بیمار باید حدود یک ساعت قبل از خوردن پودر گلوکز صبحانه خورده باشد ودقیقأ یک ساعت پس از خوردن محلول گلوکز خونگیری انجام شود.
10- جهت انجام آزمایشGTTبیمارباید درحالت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه نموده وپس از گرفتن قند ناشتا محلول گلوکز خورده شده وقند خون به صورت یک ساعته،دوساعته وسه ساعته چک خواهد شد.
11- درآزمایشات GTT,GCT محلول گلوکز باید عرض حداکثر 5 دقیقه خورده شده وپس از آن تا پایان زمان خونگیری بیما رباید از خوردن و آشامیدن خودداری کرده و در حالت استراحت و نشسته باشد.
12- جهت آزمایش کشت ادرار بهترین نمونه ادرار صبحگاهی می باشد .بیمار باید محل را با آب وصابون شستشو داده وپس از دفع اول ادرار از نیمه های ادرار اقدام به نمونه گیری نمایدتا از ورود میکروبهای پوستی به ظرف استریل جلوگیری شود.
13- بیمار باید نمونه های ادرار ومدفوع را تا ساعت 10 صبح تحویل آزمایشگاه دهد در غیر اینصورت به روز بعد موکول شود.
14- در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی که زمان کاری ثابت می باشد ، در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه وقبل از روزهای تعطیل نمونه کشت ادرار تحویل گرفته نمی شود.
15- در روزهای بسیار شلوغ به دلیل محدود بودن نیرو وامکانات در مراکز بهداشتی احتمال به پایان رسیدن پذیرش آزمایشگاه قبل از ساعت معمول ونوبت دهی جهت روزهای بعد وجود دارد.

خروج

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2403
 بازدید امروز : 91
 کل بازدید : 224597
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6