پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
معرفی پرسنل واحد انبار

نام و نام  خانوادگی

محل خدمت

سمت

شماره  تلفن

نورا اله  نظری

انبار دارویی مرکز  بهداشت

مسئول انبار دارویی مرکز بهداشت و دبیر در آمد

09173431354

مهرزاد جهانبازی

انبار دارویی مرکز  بهداشت

انبار دار زیست- پزشکی -  مطبوعات

09174198694

عزیز شیروئی

انبار دارویی مرکز  بهداشت

معاون انبار و انباردار امور داروئی و کارشناس اسناد پزشکی

09171453955

ساعد محمد پور

انبار دارویی مرکز  بهداشت

کارشناس اسناد پزشکی

09171461720

خانقلی مدنیان  راد

انبار دارویی مرکز  بهداشت

سرایدار انبار داروئی

09179417820

گردافروز مرادیانی فر

انبار دارویی مرکز  بهداشت

مسئول ثبت قبض انبار و حواله انبارهای مراکز و انبار و تایپ نامه های ارسالی

09178436227

ماهتاب شفیعی

انبار دارویی مرکز  بهداشت

کارشناس اسناد پزشکی

09177419860

زینب اکبری

انبار دارویی مرکز  بهداشت

کارشناس اسناد پزشکی

09171431179

 

                                                                                      خروج

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1757
 بازدید امروز : 107
 کل بازدید : 224613
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7