پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
شرح وظایف کارشناس مسئول

اقدس هادی پور کارشناس مامایی : مسئول واحد سلامت خانواده

شرح وظایف :

-          مشارکت در برنامه ریزی های اجرایی وارائه طریق مناسب با شرایط منطقه ای

-          تدوین وپیشنهاد پروزه های آموزشی ،اجرایی وتحقیقاتی ومشارکت در اجرای آنها

-          بهره گیری از اطلاعات وآمارهای حیاتی ،بهداشتی ،اجتماعی واقتصادی در برنامه ریزی های منطقه ای

-     تشکیل وشرکت در جلسات ،کمیسیون هاو کمیته های فنی وتخصص بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث در زمینه حل مسائل ومشکلات موجود وارائه نظارت مشورتی وتخصصی

-          نظارت مستقیم بر نحوه انجام کار واعمال استانداردها وضوابط ابلاغ شده در واحد های تحت پوشش

-     تلاش برای دستیابی به روش مناسب جلب مشارکت سازمانها ،نهادها ،موءسساتوجامعه در سطح اجرایی وپیشبرد ا هداف برنامه های واحد

-          پایش وارزشیابی برنامه های اجرایی تحت پوشش وگزارش نارسایی ها وتنگناها همراه با پیشنهاد وراه حل

-          تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت بهداشت خانواده جهت رده های مختلف

-          همکاری موءثرومداوم باسایر واحدهای بهداشتی در راستای اهداف واحد

-          تهیه وتنظیم گزارش از نحوه عملکرد وپشرفت برنامه ها ،ارائه آن به مسئولین ذیربط

 

 

بازگشت

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1307
 بازدید امروز : 102
 کل بازدید : 248819
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2