پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
شرح وظایف کارشناسان خانواده

مریم صیادی :کارشناس برنامه کودکان و شیر مادر

 شرح وظایف   

1-برنامه ریزی در جهت اهداف و خط مشی سیاست های وزارت متبوع

2-نظارت بر تامین و توزیع وسایل مورد نیاز جهت اجرای برنامه

3-پایش و نظارت از واحدهای محیطی  و ارسال پسخوراند

4-برآورد داروها و مکمل های مورد نیاز برنامه کودکان

5-تایید درخواستهای دارویی مراکز و خانه های بهداشت

6-گزارش مشکلات  موجود در ارتباط با برنامه کودکان

7-تنظیم و اجرای برنامه های مداخله ای کودکان شهرستان

8-شناسایی نیازهای آموزشی  و اجرای برنامه های موثر و بازآموزی  ماماها،کاردانان و کارشناسان بهداشت خانواده و بهورزان

9-تجزیه و تحلیل آمار به صورت ماهیانه ، فصلی،شش ماهه و سالیانه

10-برگزاری کمیته کودکان از شیر مادر هر 2هفته یک بار

11-تجزیه و تحلیل و جمع آوری آمار شیر مادر و شیر مصنوعی یارانه ای و غیر یارانه ای

12-صدور حواله های شیر خشک روستایی

13- صدرو کوپن های شیر خشک شهری

14-تهیه و ارسال صورتجلسه کمیته کودکان محروم از شیر مادر

15-بازدید از بیمارستان دوستدار کودک

16-ارسال ته شیت های کوپن شیر خشک به غذا دارو

17-برگزاری هفته جهانی کود ک و شیر مادر

فاطمه بنی عامریانکارشناس برنامه باروری سالم

شرح وظایف :

1-برنامه ریزی در جهت اجرای اهداف و خط مشی سیاست های وزارت متبوع

2-نظارت برتامین و توزیع وسایل مورد نیاز جهت اجرای برنامه سلامت باروری در مراکز تحت پوشش

3-نظارت برکار انبار دارویی  شهرستان در راستای امنیت کنتراسپتیوها

4-نظارت برکمیت و کیفیت خدمات سلامت باروری ارائه شده در سطح محیطی توسط پرسنل مربوطه

5-شناسایی نیازهای آموزشی و اجرای برنامه های موثر و بازآموزی پرسنل مربوطه

6-گزارش تنگناها و نارسایی های موجود در ارتباط با خدمات سلامت باروری

7-نظارت برعملکرد مرکز مشاوره حین ازدواج

فاطمه بهمنی   :   کارشناس میانسالان

شرح وظایف:

1- ریزی درزمینه خدمات میانسالان

2- نظارت برکیفیت وکمیت خدمات میانسالان

3- تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات برنامه میانسالان

4- توجیه نیروهای بدو استخدام(پزشک،ماما،کاردان وکارشناس بهداشت خانواده)

5 - جمع اوری آمارهای ارسال شده ازمراکزوارسال به استان

6- همکاری وهماهنگی باسازمان ها،موسسات و.......

7- همکاری جهت برگزاری هفته سبا

8- شرکت دربرنامه پایش پزشک خانواده وپایش مراکز

8-      نظارت برفعالیت های مراکزتحت پوشش

علی ضامن  پیشقدم : کارشناس برنامه سالمندان 

شرح وظایف :

1-جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای مربوط به بهداشت سالمندان

2-پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی سلامت سالمندان در مراکز و خانه های بهداشت

3-گزارش نارسایی ها وتنگناهای برنامهسلامت سالمندان همراه باپیشنهاد  راه حل های مناسب برای بهبود روشهای اجرایی

4-تلاش وپیکیری برای تامین وتدارک منابع  مورد نیاز برنامه سالمندان

5-تهیه چک لیست سالمندان جهت بهورز و کاردان بهداشتی

6- تهییه فرمهای آماری و پرونده ای سالمندان

7-ارسال پسخورند پایش های انجام شده به مراکز وخانه های بهداشت  وپایگاهای بهداشتی

8-برگزاری کلاس و کارگاه سالمندان جهت بهورزان وماماهاو کاردان های بهداشتی

 

                          بازگشت     

                                     

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1556
 بازدید امروز : 101
 کل بازدید : 248818
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1