دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
شرح وظایف کارشناسان خانواده

شرح وظایف کارشناس کودکان:

-   بررسی ، برنامه ریزی  و تعیین  اهداف و خط مشی های اجرایی  در زمینه  برنامه های کودکان  و ارائه  طریق  مناسب با شرایط منطقه ای در قالب سیاست  وزارت  متبوع

-   ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای درزمینه های مختلف برنامه های کو دکان

-  تهیه و تنظیم  پایش  برنامه های مانا و کودک  سالم  مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ، پیگیری و نظارت  بر  کمیت  و کیفیت  ارائه خدمات  کودکان  در مراکز و خانه های بهداشت

-  تنظیم  و اجرای برنامه های مداخله ای کودکان شهرستان

- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات ، آمار و پایش  برنامه های کودکان

- تهیه  و تنظیم  گزارش  از نحوه عملکرد و پیشرفت  برنامه های کودکان  و ارائه  آن به  مسئولین  زیربط

- همکاری  در تأمین  و توزیع  اقلام  داروهای برنامه کودکان ( مکمل های کودکان  ، داروهای مانا ) در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت  بر نحوه اجرای  خدمات

-  تعیین و اعلام  به موقع  تجهیزات  مورد نیاز در سطوح  اجرایی  برنامه های کودکان

-  تکمیل پرسشنامه  های موارد مرگ  نوزاد  و کودکان 59-1 ماهه و تشکیل  کمیته کاهش مرگ و میر کودکان  در شهرستان

 

 شرح وظایف کارشناس مادران:

-   بررسی، برنامه ریزی و تعیین  اهداف و خط مشی های اجرایی  در زمینه  برنامه سلامت مادران  ( قبل ، حین و پس از زایمان ) ، تسهیلات  زایمانی ، بهورز ماما و ارائه طریق مناسب با شرایط  منطقه ای درقالب سیاست وزارت متبوع

 

-   ارائه خدمات  آموزشی مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های مادران

-   جمع آوری و جمع بندی آطلاعات  و آمار برنامه مادران  ( مراقبت های پیش از باردار ی ، حین بارداری و پس از زایمان )

-    نظارت بر عملکرد و کیفی و کمی ماماها  در مراکز بهداشتی درمانی و بهورزان  خانه های بهداشت  در زمینه  سلامت  مادران 

- باز آموزی ماماها، ترتیب بهورز ماما برای مناطق صعب العبور

- برآورد  و هماهنگی در تأمین  تجهیزات مورد نیاز و داروهای مورد نیاز برنامه مادران  در سطح  مراکز و خانه های بهداشت و نظارت  بر نحوه  اجرای خدمات

- تکمیل پرسشنامه های مرگ  مادر باردار و تشکیل کمیته کاهش مرگ  و میر مادران  بادار در شهرستان

 

شرح وظایف کارشناس سلامت باروری

-  برنامه ریزی درجهت اجرای اهداف و خط مشی سیاست های وزارت  متبوع

-  برنامه ریزی ونظارت درراستای افزایش پوشش استفاده از روشهای موثر پیشگیری از بارداری

-    برنامه ریزی درراستای افزایش مشارکت مردان  در برنامه  تنظیم خانواده

 

-   تهیه  و تأمین و توزیع  به موقع  داروها  و وسایل  پیشگیری از بارداری

- جمع آوری و بررسی اسنادو مدارک  مربوط به  ارائه  خدمات  اعمال تنظیم  خانواده ( آی یو دی، TL، وازکتومی و ....)

-  نظارت بر کمیت و کیفیت  خدمات  سلامت باروری ارائه  شده  در سطح  محیطی توسط ماما و بهورز

-  شناسایی نیازهای آموزشی و اجرای برنامه های مؤثر و باز آموزی ماماها

-  تهیه و تنظیم  لیست حق الزحمه تنظیم  خانواده و اسناد TL ووازکتومی و هماهنگی با بیمارستانها جهت ارجاع متقاضیان توبکتومی

- گزارش تنگناهاو نارسایی های موجود در ارتباط با خدمات سلامت  باروری  و پیشنهاد راه حل

-   نظارت  بر عملکرد مراکز مشاوره  حین ازدواج

 

شرح وظایف کارشناس  سالمندان

-جمع آوری و تجزیه  و تحلیل اطلاعات  و آمارهای مربوط به بهداشت سالمندان

- پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی سلامت سالمندان در مراکز و خانه های بهداشت

- گزارش نارسایی ها و تنگناهای برنامه سلامت سالمندان همراه  با پیشنهاد راه حل های مناسب برای بهبود روشهای اجرایی

- تهیه و گزارش عملکرد برنامه سالمندان

- تلاش و پیگیری برای تأمین و تدارک  منابع  مورد نیاز برنامه سالمندان

 

شرح وظایف کارشناس ترویج تغذیه  با شیر مادر

 

-  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه  تغذیه با شیر مادر در مراکز و خانه های بهداشت

-  نظارت و پایش بیمارستانهای دوستدار کودک

-  جمع آوری و جمع بندی اطلاعات  و آمار تغذیه با شیر مادر و گزارش نحوه عملکرد برنامه شیر مادر

-   تشکیل کمیته های شیر خشک  در شهرستان جهت تأئید موارد استفاده  از شیر مصنوعی در روستاها  و صدور کوپن شیر خشک  جهت متقاضیان  شهری

-  برآورد و هماهنگی جهت تأمین و توزیع  شیر مصنوعی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

 

 

                          بازگشت     

                                     

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1488
 بازدید امروز : 62
 کل بازدید : 222593
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7